موسسه فرهنگی هنری برسام

لینک وب سایت: http://www.barsam-academy.com
موضوع وب سایت: گرافیک/هنری
تعداد بازدید: 181
آرشیو نمونه کار ها

تمامی نمونه کارها متعلق به نیما وب می باشد و هر گونه ادعایی توسط طراحان دیگر را بی اساس می دانیم.

موسسه فرهنگی هنری برسام

توضیحاتی در رابطه با وب سایت موسسه فرهنگی هنری برسام

موسسه مطالعات جامع هنر برسام، یکی از مراکز پویای چند منظوره¬ای است که با راهبردی مبتنی بر ایجاد و گسترش شناخت نسبت به مسائل جدید هنر کاربرد داده ¬های فراصنعتی در خلق آثار تجسمی ;روایت¬ سازی از هویت ملی و نمایش تولیدات علمی نوآورانه بر محوریت توانمندسازی ذهنی تأسیس گردیده است. مدیران موسسه می ¬کوشد تا در بخش¬های مختلف آموزش، پژوهش، گالری، انتشارات و امور تبلیغاتی، برنامه ه¬ای جامع از اقداماتی آگاهانه را مجموعاً به مثابه راهبرد خویش به اجرا گذارد تا در نهایت بتوانند بیانی مقتدرانه از آنها در جهت تعالی بخشی هنر ایران اسلامی در عرصه مناسبات فرهنگی ملی و بین ¬المللی داشته باشند. جامعه هنرهای تجسمی ایران نیز، به عنوان تابعی از جامعه بزرگتر هنرهای تجسمی جهان ، همواره با برآورد نیازهای خود، نسبت به تغییرات هنری جهان از خود واکنش نشان داده است .

تکنولوژی های استفاده شده

Html5
css3
mysql
php
jquery
responsive